අද රාත්‍රී 10 සිට සදුදුදා උදෑසන 5 දක්වා මැනිං වෙළදපොල වසා තබන බව එම වෙළෙඳ සංගමය නිවේදනය කරයි.

පොලිසිය කළ දැනුම්දීමකට අනුව මෙම තිරණය ගත් බව වාර්තා වෙයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here