අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා PCR පරීක්ෂණයක් සිදු කර තිබෙන බවට වාර්තා වෙනවා.

වෙබ් මාධය ආයතනයක් කළ විමසීමකදී අමාත්‍යවරයාගේ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරකවරයා සඳහන් කර ඇත්තේ මේ වන විට පවතින තත්වය මත අමාත්‍යවරයා මෙම පරීක්ෂාව සිදු කල බවයි.

එහි ප්‍රතිඵල අනුව අමාත්‍යවරයා හට කොරෝනා ආසාදනය නොවී ඇති බව තහවුරු වී ඇති බව ඔහු පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here