පෑලියගොඩ මාළු වෙළෙඳ සැලෙහි වෙළෙඳුන් 40කට ආසන්න පිරිසකට කොවිඞ් 19 වෛරසය ආසාදනයවී ඇතැයි ඔවුන් සඳහා සිදුකළ පීසිආර් පරීක්ෂණ මගින් හෙළිවී ඇත.

ඒ අනුව මේ වනවිට එම වෙළෙඳ සැලෙහි සියලු වෙළෙඳුන් සඳහා පීසිආර් පරීක්ෂණ සිදුකරමින් පවතී. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here