වයසට ගියත් පාර්ලිමේන්තුව හැරදා නොගිය අපේ රටේ මැති ඇමතිවරුන්ගේ ඇත්තම වයස

මේ දිනවල දේශපාලනය තමයි අපේ රටේ තිබෙන ජනප්‍රියම මාතෘකාව. පසුගිය දිනවල පාර්ලිමේන්තුව තුළ ඇති වූ විවිධ සිද්ධීන් හේතුවෙන් මැති ඇමතිවරු පිළිබඳවත් වැඩි වශයෙන් අවධානය යොමු වුණා.  ඇතැම් අය මෙහිදී අදහස් දක්වා තිබුණේ තරුණයන් දේශපාලනයට පිවිසීමට හොඳම කාලය මෙය බවයි. තත්වය එසේ තිබියදී අපි හිතුවා අපේ පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන මැති ඇමතිවරුන්ගේ වයස් ගැන හොයලා බලන්න.

මේ තොරතුරු ලබා ගත්තේ අන්තර්ජාලයෙන්නිසා මේවා සීයට සීයක්ම නිවරදි තොරතුරු ලෙස පිළි ගන්නත් බැහැ. කෙසෙ නමුත් මේ ලිපිය හරහා කිසිවෙකුත් අපහසුතාවයට පත් කිරීමට හෝ අපහාසයට ලක් කිරීම අපගේ අරමුණක් නොවුණ බව මතක් කළ යුතුයි.

කරු ජයසූරිය

පාර්ලිමෙන්තුවේ හිටපු කතානායකවරයා ලෙස කටයුතු කළ කරු ජයසූරිය මහතාගේ දැන් වයස අවුරුදු 80ක්. එතුමා ඉපදිලා තිබෙන්නේ 1940 සැප්තැම්බර් 29 වැනිදා.

ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි

ඒ. එච්. එම්. ෆවුසි මහතාගේ දැන් වයස අවුරුදු 83ක්. එතමා ඉපදිලා තිබෙන්නේ  1937 ඔක්තෝම්බර් 13

වාසුදේව නනායක්කාර

වාසුදේව නනායක්කාර මහතාගේ දැන් වයස අවුරුදු 81ක්. එතුමා ඉපදිලා තියෙන්නේ 1939 ජනවාරි 3.

සරත් අමුණුගම

සරත් අමුණුගම මහතාගේ දැන් වයස  අවුරුදු 81ක්. එතුමා ඉපදිලා තිබෙන්නේ 1939 ජූලී 10.

රනිල් වික්‍රමසිංහ

හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ දැන් වයස අවුරුදු 71ක්. එතුමා ඉපදිලා තිබෙන්නේ 1949  මාර්තු 24

ජෝන් අමරතුංග

ජෝන් අමරතුංග මහතාගේ දැන් වයස අවරුදු 80ක් එතුමා ඉපදිලා තියෙන්නේ 1940 මැයි 21

ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල

ලක්ෂ්මන් කිරි ඇල්ල මහතාගේ දැන් වයස අවුරුදු  72 ක්. එතුමා ඉපදිලා තිබෙන්නේ 1948 පෙබරවාරි 2ක.

ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා

ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා මහතාගේ දැන්වයස අවුරුදු 79ක්. එතුමා ඉපදිලා තිබෙන්නේ 1941 ජනවාරි 29 වැනිදා.

දිනේෂ් ගුණවර්ධන

දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගේ දැන් වයස අවුරුදු 71ක්. එතුමා ඉපදිලා තිබෙන්නේ 1949 මාර්තු 2.

කුමාර වෙල්ගම

කුමාර වෙල්ගම මහතාගේ දැන් වයස අවුරුදු 70 ක්. එතුමා ඉපදිලා තිබෙන්නේ  1950 අප්‍රේල් 5 වැනිදා.

 603 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply