මාස් සමූහ ව්‍යාපාරයේ සමාජිකයන් කිහිපදෙනෙකුටද කොරෝනා වෛරසය ආසනය වී ඇති බවට එම ආයතනය මගින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටී.

තම සමූහය තුළ සියලුම සෞඛ්‍ය විධිවිධාන පවත්වා ගෙන ගිය නමුත් මේ වනවිට අධි අවධානම් කලාප ලෙස හඳුනා ගෙන ඇති ප්‍රෙද්ශවල සමාජිකයන් කිහිප දෙනෙකුට මෙලෙස වෛරසය ආසානය වී ඇති බව එම නිවේදනයේ සඳහන් වෙයි.

හම පුද්ගලයන්ට කළ පී.සී.ආර් වාර්තාවන්ට අනුව මෙම රෝගීන් වාර්තා වූ බව ඔවුන් දන්වා සිටී.