චීන ජාතික යුවලක් විසින් කොල්ලුපිටියේ පිහිටි මහල් නිවාසයක පවත්වාගෙන යනුලැබූ අනවසර මත්පැන් ජාවාරමක් වැටලීමට පොලිසිය ඊයේ (18) කටයුතු කර තිබේ.

මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ එක් නිවසක් කුලියට ගෙන මෙය පවත්වාගෙන ගොස් ඇති බව එම වැටලීමේදී අනාවරණය වී ඇත.

මත්පැන් පෙරීමට යොදාගත් භාණ්ඩ ද නිවසේ තිබී පොලීසිය භාරයට ගෙන තිබේ.