පාවිච්චි කළ වාහන නැවත අපනයනය කිරීමට අවසර දීමට රජය තීරණයක් ගෙන ඇති බව රාජ්‍ය ප්‍රවාහන අමාත්‍ය දිලුම් අමුනුගම මහතා පවසයි.

එහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍යවරයා මෙසේ අදහස් දැක්වීය

මෙච්චර කල් අපි කෙරෙුවේ වාහන ආනයනය කරන එක. නමුත් දැන් අපේ පරණ වාහන අපනයනය කරන්නත් අපි අවසර දීල තියෙනවා. අපනයනය කරනවා නම් විශේෂයෙන්ම ඇන්ටික් වටිනාකමක් තියෙන වාහනවලට බටහිර රටවල් වල ලොකු වටිනාකමක් තියෙනවා. ආනයනය කරන ක්‍රමවේදය මෝටරථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව පසුගිය සතිය තුළ සාකච්ඡා කරලා ඒකට වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා කාට හරි අවශ්‍ය නම් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න මොටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව එම කටයුතු සිදු කර ගන්න පුළුවන්. යනුවෙන් අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here