පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජේදාස රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් සංඛ්‍යාව නිලධාරීන් 3 දෙනෙකු දක්වා අඩු කර ඇති බව වාර්තා වේ.

එතුමාගේ ආරක්ෂාව සඳහා ආරක්ෂක නිලධාරීන් 5 දෙනෙකු යොදවා තිබුණු අතර මෙලෙස හදිසියේ එම තීරණය ගෙන ඇත්තෙ කුමන හේතුවක් නිසා දැයි තමවත් අපැහැදිලි බව විශ්වාසවන්ත ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here