මේධා ජයරත්න කියන්නේ අපේ රටේ ඉන්න ඉතාමත් දක්ෂ ප්‍රවීණ අතිශය ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණියක්. ඒ වගේම නිනේදන ශිල්පිණියක්.

ඉතිංන් මේ සුන්දර තාරකාවියගේ ජනප්‍රියත්වය වගේම සුන්දරත්වයත් දවසින් දවස වැඩි වෙනවා.

පසුගිය කාලය පුරාවටම ඇය පෙනී සිටි ඡායාරූප පෙළක් අපට දැක ගන්න ලැබුණා. ඒ අතර ඇය මනාළියක ලෙස සැරසුණු ඡායාරූප පෙළකුත් නිකුත් වෙලා තිබුණා. බොහෝ දෙනා හිතුවේ මේධා නැවතත් විවාහ වෙලා කියලයි. නමුත් මේ ගැන හොයලා බැලුවම අපට නම් වාර්තා වුණේ මේ ඇය පෙනී සිටි ඡායාරූප එකතුවක් විතරයි කියලයි.

එම ඡායාරූප පෙළ පහතින්…