කොවිඩ් 19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථාන වාර්තා වලට  අනුව අද වන විට ශ්‍රි ලංකාව තුළින් කොවිඩ් ආසාදිතයන් 194 ක් හඳුනා ගෙන ඇත.

එම පුද්ගලයන් 194 මිනුවන්ගොඩ ඇඟළුම් කම්හලේ සේවය කරන පුද්ගලයින් ඇසුරු කරන පුද්ගලයන් වෙයි.

ඒ අනුව මිනුවන්ගොඩ කොවිඩ් පොකුර අද උදෑසන වන විට 1591ක් ලෙස වාර්තා වෙයි .ඉන් පුද්ගලයන් 1306 ක් ඇඟලුම් කම්හලේ සේවකයන් වන අතර අනෙක් පුද්ගලයන් 555 කම්හලේ සේවකයන් ඇසුරු කළ පුද්ගලයන් ලෙස වාර්තා වෙයි .

එසේම අද දිනය වන විට ත්‍රිවිධ හමුදාව විසින් පාලනය කරනු ලබන නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 84 ක් තුළ පුද්ගලයන් 9905ක් නිරෝධායනය වෙමින් සිටියි.

ඊයේ (13 ) දිනය තුළ PCR පරීක්ෂණ 6190 ක් සිදුකර ඇත

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here