කොරෝනා ආසාදිතයන් වෙනුවෙන් ප්‍රතිකාර සඳහා වෙන් කර ඇති රෝහල් 12 තුළ පවතින ඇඳන් ධාරිතාව මේ වනවිට ඉක්මයමින් පවතී.

වසංගත රෝග විද්‍යා අංශයේ දෛනික වාර්තාව පවසන්නේ ආසාදිතයන් වෙනුවෙන් වෙන්කර ඇති  ඇඳන් 1503ක් සම්පූර්ණ වී ඇති බවයි.

දැනටමත් ජාතික උණ රෝහල, වැලිකන්ද රෝහල, කඹුරුගමුව රෝහල ඇදන් ප‍්‍රමාණය ඉක්මවා රෝගීන් ඇතුලත් කරගෙන ඇති බව වාර්තා වෙයි

මේ අතර වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකයේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය සුදත් සමරවීර මහතා සඳහන් කරන්නේ කොරෝනා ආසාදිතයන් වෙනුවෙන් ඇඳන් සංඛ්‍යාව 3000 දක්වා වර්ධනය කිරීමට හැකියාවක් තිබෙන බවකි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here