හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම හමුවේ පැය හයක් සාක්ෂි ලබාදී් පිටව යයි.

යළිත් මෙම මස 14 වැනිදා සාක්ෂි විමසීමට පැමිණේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here