කොටස් වෙළෙඳපොළ තවත් ඉහළට – සියලු කොටස් 12,800 මට්ටමට පැමිණෙයි!

2022 වසරේ අඛණ්ඩව දෙවන දිනයටත් කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළ මිල දර්ශක අද (04) දිනයේ දී ඉහළ යන ලදී.

ඒ අනුව සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 174.72 ක හෙවත් 1.38% ක වර්ධනයක් අද දින වාර්තා කළ අතර දිනය අවසානයේ දී සියලු කොටස් මිල දර්ශක අගය ඒකක 12,800.54 ලෙසින් සටහන් වුණි.

මෙය කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉතිහාසයේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය මේ දක්වා වාර්තා වී ඇති ඉහළම අගය වේ.

මේ අතර S&P SL20 දර්ශකය ඒකක 33.70 කින් ඉහළ ගොස් දිනය අවසානයේ දී ඒකක 4,377.05 ක් ලෙසින් සටහන්ව තිබුණි.

අද දින රු. බිලියන 10.81 ක ගනුදෙනු පිරිවැටුමක් වාර්තා විය.

ඊයේ (03) දිනයේ දී ඒකක ඒකක 399.81කින් සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඉහළ ගිය අතර එය මෙතෙක් ඉතිහාසයේ තනි දිනක් තුළ කොටස් වෙළෙඳපොළේ වාර්තා වූ වැඩිම වර්ධන අගය වේ.

මේ අනුව 2022 වසරේ පළමු ගනුදෙනු දින දෙක තුළ දී පමණක් ඒකක 574.53 කින් කොටස් වෙළෙඳපොළ ඉහළ ගොස් ඇත.

 380 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply