රජය එපා කියද්දීත් ප්‍රධාන පෙළේ සංස්ථාවක් ​සේවකයන් 50ක් බඳවා ගෙන!

රටේ පවතින ආර්ථික අසීරුතාව නිසා රාජ්‍ය ආයතනවලට අලුතෙන් සේවකයන් බඳවා නොගන්නා ලෙසට රජය උපදෙස් දී තිබියදීත් ප්‍රධාන පෙළේ සංස්ථාවක් පසුගිය මාස හයක කාලය තුළ සේවකයන් 50කට අධික පිරිසක් අලුතෙන් සේවයට බඳවා ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ. 


දිනපතා වැටුපට බඳවාගෙන ඇති මෙම සේවකයන් දින 180ක කාලයක් සේවය කිරීමෙන් පසුව අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයේ අනුමැතිය මත ස්ථිර සේවයට බඳවා ගන්නා බවද සඳහන් වේ. 

අනියම් තනතුරකට පත් කර ගන්නා ලද සංස්ථා සභාපතිවරයාගේ පුතා අනුමැතියකින් තොරව ආයතනයේ වෑන් රථයක් පෞද්ගලික කටයුත්තක් සඳහා ගෙනයාමේ සිද්ධියක් ද වාර්තා වේ.  


සභාපතිවරයාගේ නියමය මත බව පවසමින් වෑන් රථය ගෙන ගොස් තිබූ බවද කියති.  

 492 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply