මහාමාර්ග ඉදිකිරිම් හා සංවර්ධනයට අවශ්‍ය කලුගල් හා බොරළු ප්‍රමාදයකින් තොරව කැපීම සදහා විධිමත් ලෙස හා කඩිනමින් බලපත්‍ර ලබා ගත හැකි ක්‍රමයක් සකස් කරන ලෙස අමාත්‍යවරයා ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මහාමාර්ග අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වු සාකච්ඡාවකදී ඔහු මේ බව අවධාරණය කර තිබේ.

එමෙන්ම භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාංශය, වන ජීවී දෙපාර්තමේන්තුව, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය හා පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට දැනට හදුනාගෙන ඇති අමුද්‍රව්‍ය ලබා ගත හැකි ස්ථාන වල ලැයිස්තුව ලබා දී ඒ සදහා විධිමත් අනුමැතියක් ලබා ගන්නා ලෙසද අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අමාත්‍යාංශ ලේකම් උපදෙස් ගබා දී තිබේ.

කිලෝමීටර් ලක්ෂයේ වැඩ සටහන යටතේ මාර්ග සංවර්ධනය වේගවත් වී ඇති බවත් ඉදිරියේදී අමුද්‍රව්‍ය හිඟයක් ඇතිවීම වලක්වා ගැනීමට මෙම තීරණය ගත් බවත් අමාත්‍ය සඳහන් කරයි.