විදුලිය සඳහා ගල්අඟුරු මිලදී ගැනිමට ඩොලර් දෙයි!

විදුලිය අඛණ්ඩව ලබාදීම සදහා ගත හැකි සෑම පියවරක්ම ගනිමින් සිටින බවත් ගල්අඟුරු සහ ඉන්ධන මිලදී ගැනීම සදහා ඩොලර් ලබාදීමට මහා භාණ්ඩාගාරය ඊයේ (29 ) පොරොන්දු වී ඇති බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල ආරංචි මාර්ග කියයි.

නොරොච්චෝල ගල්අඟුරු බලාගාරයට ගල්අඟුරු මිලදී ගැනීම සදහා ඇමරිකානු ඩොලර් කෝටි 300 ක් වසරකට අවශ්‍ය බව පැවසේ.

මීට අමතරව ඉන්ධන මිලදී ගැනීම සදහා මසකට ඩොලර් මිලියන 360 ක් අවශ්‍යය.

ඒඅනුව නොරොච්චෝල ගල්අඟුරු බලාගාරයට අවශ්‍ය ගල්අඟුරු අඛණ්ඩව මිලදී ගැනීම සදහා ණයවර ලිපි නිකුත් කිරීමට රාජ්‍ය බැංකු දෙකින් එකක් එකඟ වි ඇති බවද කියැවේ.

 339 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply