මිනුවන්ගොඩ හා ඒ ආශ්‍රිත කොරෝනා පොකුරෙන් තවත් කොරෝනා ආසාදනය වූ පුද්ගලයන් 61 දෙනකු හඳුනා ගෙන තිබෙනවා.