ගෑස් ප්‍රමිතිය බැලීමේ බලය ප්‍රමිති ආයතනයට!

ගෑස්වල ප්‍රමිතිය පරීක්‍ෂා කිරීමට ආනයන, අපනයන පාලකවරයා ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයට ලිඛිත අවසර දුන් බවත් එය ගැසට් නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශයට පත්කළ යුතුව ඇති බවත් පාරිභෝගික ආරක්‍ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලසන්ත අලගියවන්න මහතා පැවසීය.

ගෑස්වල ප්‍රමිතිය පරීක්‍ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයට අවසරය ලබාදෙන ලෙස ආනයන අපනයන පාලකවරයාගෙන් පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය ඉල්ලීමක් කළ බවත් ප්‍රමිතිය පරීක්‍ෂා කිරීමේ බලය ප්‍රමිති ආයතනයට ඉදිරියේදී ගැසට් නිවේදනයක් ඔස්සේ නීත්‍යානුකූලව ලබාදෙනු ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා කීය.

ගෑස්වල ප්‍රමිතිය සම්බන්ධ ගැටලුව වසර 60 කට අධික කාලයක් පරණ ප්‍රශ්නයක් යැයි කී රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ගෑස් ආනයනය කරන්නේ කුමන සමාගමෙන්ද? ඒවායේ කර්මාන්ත ශාලා මොනවාද? ආනයනය කිරීමට පෙර පරීක්‍ෂා කරන්නේ කෙසේද? ලෙස ගෑස් ප්‍රමිතිය පරීක්‍ෂා කිරීමේ ක්‍රියාපටිපාටියක් ඇති බව ද සඳහන් කළේය.

වර්තමානයේ ගෑස් ආනයනය කිරීමේදී ආනයනික රට ලෙස මාලදිවයින සඳහන් කරන බව ද වැඩි දුරටත් අමාත්‍ය අලගියවන්න මහතා සඳහන් කළේය.

 377 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply