225ට ආදර්ශයක් දෙමින් තිස්ස කුට්ටිආරච්චි මාස 6 ක මන්ත්‍රී වැටුප පරිත්‍යාග කරයි!

බදුල්ල දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී තිස්ස කුට්ටිආරච්චි මහතා සිය ඉදිරි මාස හයක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වැටුප බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ජනතාවට පරිත්‍යාග කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ලබන ජනවාරි 18 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය ආරම්භ වීමෙන් පසුව සිය මාස හයක වැටුප බදුල්ල දිස්ත්‍රික් දුක්විදින ජනතාවගේ ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා බදුල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලයට යොමු කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම්වරයාට දැනුම් දෙන බව කී මන්ත්‍රීවරයා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 225 ගේම මාස හයක වැටුප රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයට යවන්න හැකියාව තිබේ නම් ආර්ථික අපහසුතාවට පත්ව තිබෙන මේ අවස්ථාවේදී අවවාදයට වඩා එය ආදර්ශයක් යැයි ප්‍රදර්ශනය කළ හැකි බව ද සඳහන් කළේය.

 1,298 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
1
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply