”හුළංනුගේ යූරියා මිටියක් තිස්දාහයි”

යූරියා කිලෝ 50ක බෑග් එකක් මේ දිනවල ලාහුගල, හුළංනුගේ ප්‍රදේශයේ රුපියල් 25,000ත් 30,000ත් අතර මිලකට අලෙවි වන බව ප්‍රදේශවාසී ගොවීහු පවසති.

රුපියල් 6,500ට රජය මගින් බඩඉරිඟු වගාව සඳහා ගොවීන්ට ලබාදුන් පොහොර මෙසේ ඉහළ මිල ගණන්වලට අලෙවි කරන බවත් එම මිල ගණන්වලට ද පොරකකා මහා පරිමාණ කුඹුරු ඉඩම් හිමියන් පොහොර ලබා ගන්නා බවත් පවසති.

ඔවුන් වැඩිදුරට ත් පවසන්නේ, මුලදී මේ පොහොර අඩු මිලට අලෙවි කර ඇති අතර පොතුවිල්, උල්ල ප්‍රදේශවල මහා පරිමාණ කුඹුරු ඉඩම් හිමි අසිංහල ව්‍යාපාරිකයන්  මිල ඉහළ දමා සියලු පොහොර විකුණන බවයි.

පොහොර අලෙවි කරන බව සැලවීමත් සමග පානම, ලාහුගල යන ප්‍රදේශවල ගොවීන් ද පොහොර ලබාගැනීම සඳහා ගිය ත් ඔවුන් දුප්පත් ගොවීන් නිසා ඔවුන්ට නොදී වැඩි මිලට සෙසු ව්‍යාපාරිකයන්ට ලබා දුන් බව ඔවුහු පැවසූහ.   

මේ සම්බන්ධව හුලංනුගේ බටහිර ගැමුණු ගොවි සංවිධානයේ ලේකම් රසිකා කුසුම් ගුණවර්ධන මහත්මිය මෙසේ පැවසීය. 

“අපි නීත්‍යනුකූලව ගොවීන්ට රිසිට්පත් නිකුත් කර පොහොර ලබාදුන්නා. නමුත් ඔවුන් එම පොහොර අධික මිලට අලෙවි කරනවාද නැද්ද කියලා අපට කියන්න බැහැ. අපට අයිතියකුත් නෑ එහෙම කියන්න. නමුත් අපට දැනගන්න ලැබුණා සමහර ගොවීන් ඒ පොහොර අලෙවි කරනවා කියලා. ඊට පස්සෙ පොලිසියට සහ අනෙක් අංශ දැනුවත් කළා. අපේ ගොවි සංවිධානයට යූරියා හොන්ඩර 400ක් ලැබෙන්න ඕන. නමුත් ලැබුණේ 380යි. ඉතිරි පොහොර ළඟදි ම ලැබෙයි. පොහොර ලැබෙන විට බඩඉරිඟුවලට මාස එකහමාර ගිහිල්ලා. ඒ කාලෙට පොහොර දාලා වැඩක් නෑ. රජය පොහොර නිසි කාලෙට දුන්නා නම් මෙම තත්ත්වය උදා නොවෙන්න තිබුණා. වැරැද්ද ආණ්ඩුවේ.” 

ලාහුගල ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රී (ශ්‍රී.ලං.නි.ප.) සුනිල් බණ්ඩාර මහතා, 

“පොහොර මිටියක් රුපියල් 25,000ත් 30,000ත් අතර මිලකට  අලෙවි කළා. ඒ මුදල් ගොවියටවත් රජයටව ත් ගියේ නැහැ. ගියේ අතරමැදියන්ට. මෙයට රජය වගකිවයුතුයි. පොහොර නැතුව වගාවන් විනාශ වෙලා අසරණ වෙලා ඉන්න දුප්පත් සිංහල ගොවියට ආණ්ඩුව කනටත් ගහලා පයිනුත් ගහලා විසි කරපු අවස්ථාවක්. මේ ප්‍රශ්නයෙන් ආණ්ඩුවට මිදෙන්න බෑ.”

 503 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply