කොළඹ ජාතික රෝහලේ සේවකයන් 03 දෙනෙකුට කොරෝනා වෛරය ආසාදනය වී ඇති බව රෝහල් බලධාරීන් අවධාරණය කරයි.