“ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ වාර්තාගත අපනයන ආදායමක්”

2021 නොවැම්බර් මස අවසන් වන විට ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ අපනයන-ආනයන සංඛ්‍යා ලේඛන අනුව ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ඉහළම ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ අපනයන ආදයම ලබන වර්ෂය බවට සහ ධීවර ක්ෂේත්‍රයේ වැඩිම වෙළඳ ශේෂය වාර්තා වන වර්ෂය බවට මෙම වර්ෂය පත් වීමට නියමතිය.

නොවැම්බර් මස 30 වන දින වන විට අපනයන ආදායම ලෙස ඇමරිකානූ ඩොලර් මිලියන 287ක් (රුපියල් බිලියන 57ක්) උපයා ඇති අතර වෙළඳ ශේෂය ඇමරිකානූ ඩොලර් මිලියන 171ක් (රුපියල් බිලියන 34ක්) වේ.

මෙම වර්ෂයේ ඉස්සන් වගාව 181%ක අපනයන ආදායම් ප්‍රගතියක් වාර්තා කර ඇති අතර ටින් මාළු ආනයන වියදම 68%කින් අඩු කිරීමටද හැකි වී ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් විෂය භාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා නිකුත්කළ ට්විටර් නිවේදනයක් පහතින්…

 768 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply