“වසර අවසන් වනවිට ඩොලර් සංචිතය බිලියන 3කට ගේනවා”

මෙම වසර (2021) අවසානය වනවිට මෙරටේ දළ නිල සංචිත මට්ටම එක්සත් ජනපද ඩොලර් බිලියන 3කට වඩා ඉහළින් පවතිනු ඇති බවත් රජය  සහ මහ  බැංකුව නිසැකවම විශ්වාස කරන බව ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කරයි.

මේ අතර ශ්‍රී  ලංකා මහ බැංකු අධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කර සිටින්නේ මෙරට දළ නිල සංචිත මට්ටම මෙම වසර අවසානයට පෙර ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 3ක මට්ටමකට වටා ඉහළ යා හැකි  බවය.

චීන මහ බැංකුව සමඟ ඇති කරගත් ද්විපාර්ශ්වික මුදල් හුවමාරු ගිවිසුම් පහසුකම් යටතේ චීන මහ බැංකුවෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.5ක මුදලක් ලැබීමට නියමිත බවද හෙතෙම ප්‍රකාශ කර සිටියි. 

ඉදිරි කාලපරිච්ඡේදය තුළ ශ්‍රී  ලංකාව සියලු ණය සේවාකරණ ගෙවීම් සිදුකරන බවද ඒ සම්බන්ධයෙන් රජය පැහැදිලි සහතිකයක් ලබාදී ඇති බවද මහ බැංකුව සඳහන් කරයි.

 525 total views,  15 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply