උතුරේ පැවැති යුද්ධ සමයේදී මාරාන්තික උපවාසයකින් මියගිය තිලීපන් සැමරීම සඳහා යහපාලන ආණ්ඩුව පැවැති කාලයේදී අපට අවසර දුන්නත් මෙම ආණ්ඩුව ඊට අවසර නොදීම පිළිබඳව අප‍්‍රසාදය පළ කරනවා යැයි පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර සී. වී. විග්නේශවරම් පවසයි.

උතුරේ පැවති යුද්ධ සමයේ ද්‍රවිඩ ජනතාවගේ අයිතීන් දිනා ගැනීම සඳහා තිලීපන් මාරාන්තික උපවාසයක් සිදු කිරීම හේතුවෙන් ඔහු මියගිය බවත්,  උතුරේ ජනතාව අතර තිලීපන් ජනපි‍්‍රය වී සිටි බවත් ඔහු සඳහන් කරයි.
 
එමෙන්ම ඔහු මහත්මා ගාන්ධි අනුගමනය කිරීම තුළින් උතුරේ වැසියෝ සෑම වසරකම තිලීපන් මියගිය දින සිහිපත් කරන බව කී විග්නේශ්වරන් මහතා වත්මන් ආණ්ඩුව ඊට ඉඩ නොදුන්නත් යහපාලන ආණ්ඩුව ඊට බාධා කළේ නැතැයිද කීවේය.