කිරි ගොවීන් 4,000කට රු. කෝටි 200ක්!

මේ අනුව දියර කිරි නිෂ්පාදන ඉලක්කය සම්පූර්ණ කර ගැනීමේ පියවරක් ලෙස ලබන වසර තුළ  කිරි ගොවියන් 3,000ක් තෝරා ගෙන ඔවුන්ට මූල්‍ය ආධාර හා ද්‍රව්‍ය ආධාර ලබා දීමට  පියවර ගෙන තිබේ.

කෘෂිකර්ම ඇමැති මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාගේ මෙහෙයවීමෙන් මෙම ව්‍යාපෘතිය සඳහා කුඩා වතු හිමියන්ගේ කෘෂි ව්‍යපාර හවුල්කාරිත්ව වැඩසටහන (SAPP) සඳහා රුපියල් මිලියන 1,608ක් වැය කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ.

මෙම වැඩසටහනට මධ්‍යම පළාතේ කිරි ගොවියන් 1,181ක්ද, වයඹ පළාතෙන් 513ක් හා උතුරු මැද පළාතෙන් 442ක්ද උෟව පළාතෙන් 816ක් හා රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් 40ක්ද හා මුලතිව් කිරි ගොවියන් 8ක්ද වශයෙන් කිරි ගොවියන් 3,000 තෝරා ගෙන ඇත.

මිල්කෝ ආයතනය හා ඒකාබද්ධව ක්‍රියාත්මක කරන මෙම වැඩපිළිවෙළ යටතේ එක් කිරි ගවයකුගේ දෛනික කිරි නිෂ්පාදනය ලීටර් දෙකකින් ඉහළ නැංවීමට අපේක්ෂිතය.

මේ අතර තරුණ කිරි ගොවීන් දහසක් දෙනා තෝරා ගෙන ඔවුන්ගේ කිරි ගොවි ව්‍යාපෘති යෝජනා අනුව රුපියල් ලක්ෂ පහක් දක්වා ණය මුදල් ලබා දීමටත් එම ණය මුදල් යොදා ගෙන සාර්ථකව  කිරි ගව පාලනය සිදුකරන තරුණ කිරි ගොවි ව්‍යවසයකයන් තෝරා ඔවුනට තම ව්‍යාපාරය දියුණු කර ගැනීමට මූල්‍ය ප්‍රදානයක් සිදු කිරීමටත් අපේක්ෂිත බව SAPP ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය යසන්තා මාපටුන සඳහන් කරයි. 

මෙම සාකච්ඡාවට SAPP ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ආචාර්ය යසන්තා මාපටුන  ඇතුළු එහි නිලධාරීන් සහ මිල්කෝ සමාගමේ සභාපති ලසන්ත වික්‍රමසිංහ සහ එහි නිලධාරීහු පිරිසක්ද එක්ව සිටියහ.

 595 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply