පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අංශයේ නිලධාරියකුගේ පවුාල් අයකුටද කොවිඞ් 19 ආසාදනයවී ඇතැයි අද (08දා) පාර්ලිමේන්තුවේදී අනාවරණය විය.


ඒ අනුව එම අංශය පිටස්තර පුද්ගලයිනට ඇතුල්වීම තහනම්කර ඇතැයි කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here