යලි විදුලිය දෙන්න යන පැය ගාන ගැන මණ්ඩලය කියයි!

දිවයින පුරා වාර්තා වන විදුලි බිඳ වැටීම යථා තත්ත්වයට පත් කිරිම සඳහා පැය 3-4ත් අතර කාලයක් ගත වෙනු ඇති බව විදුලිබල මණ්ඩලය පවසනවා.

ජාතික විදුලි බල පද්ධතියේ සිදුව ඇති හදිසි බිඳ වැටීමක් හේතුවෙන් සමස්ත දිවයිනේම විදුලි සැපයුම බිඳ වැටී ඇති බව ලංකා විදුලි බල මණ්ඩලය පවසනවා.

 1,008 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply