ආදිවාසී නායක වන්නිලැත්තන්ට Zoom පහසුකම!

ජාතික පරිසර සභාවේ රැස්වීම් සඳහා Zoom ඔස්සේ සහභාගී වීමට ආදිවාසී නායක ඌරිවරිගේ වන්නිලැත්තන්ට පහසුකම් සලසා දී තිබේ.

ඊයේ (නොවැ. 30) දිනයේදී සුරකිමු ගංගා වැඩ සටහනේ ප්‍රගති සමාලෝචන රැස්වීමට සහභාගි වෙමින් අමාත්‍යවරයා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට මෙම උපදෙස් ලබා දුන්නේ ය. 

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරි කාර්යාලයේදී පැවත් වෙන පිරිසර සභාවේ මාසික රැස්වීම් සහ හදිසි සාකච්ඡා සඳහා ආදිවාසි නායක වනස්පතී ඌරුවරිගේ වන්නිලැත්තන්ට දඹානේ සිට කොළඹට නොගෙන්වන ලෙස පිරිසර අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා මෙහිදී ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඒ අනුව,  පරිසර සභාවේ සාකච්ඡා හා හදිසි රැස්වීම් සඳහා Zoom ඔස්සේ සහභාගි වීමට අවස්ථාව සලසන ලෙස ත්, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය මගින් ඊට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් සලසන්නැයි ද අමාත්‍යවරයා මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් හේමන්ත ජයසිංහ මහතාට උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

දඹානේ ආදිවාසී ගම්මානයේ සිට ම වන්නිලැත්තන්ට ඊට සහභාගි කරවීමට හැකියාව ඇත්නම් ඊට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ද අමාත්‍යවරයා ඊයේ (නොවැ. 30) කියා සිටියේ ය.

 1,213 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply