ලාෆ් ගෑස් සඳහා මිල සූත්‍රයක්!

ලාෆ් ගෑස් සඳහා මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරන බව එම සමාගමේ සභාපති ඩබ්ලිවී කේ එච් වෑගපිටිය පවසනවා.

විමසීමකදී ඔහු කියා සිටියේ බොහෝ දුරට ලබන ජනවාරි මාසයේ සිට එම මිල සූත්‍රය ක්‍රියාත්මක කිරීමට හැකිවනු ඇති බවයි.

 515 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply