මැතිවරණ වියදම් පාළනයට අදාළ කෙටුම්පතකට අමාත්‍ය මණ්ඩල ඇනුමැතිය!


මැතිවරණ වියදම් පාළනය සඳහා විධිවිධාන සලසන යෝජිත සංශෝධන කෙටුම්පත් කිරීමට අමාත්‍ය මණ්ඩල ඇනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා.

 390 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply