උසස් පෙළ හා 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය පැවැත්වෙන දිනයන් මෙන්න

අපොස උසස් පෙළ හා 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කල් දැමීමකින් තොරව නියමිත පරිදි පැවැත්වේ. ඒ අනුව ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 11 වැනිදා පැවැත්වෙන අතර, උසස් පෙළ විභාගය 12 වැනිදා ආරම්භ වන බව අධ්‍යාපන ඇමැති මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා පවසයි.

 712 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply