අපොස උසස් පෙළ හා 5 වසර ශිෂ්‍යත්ව විභාගය කල් දැමීමකින් තොරව නියමිත පරිදි පැවැත්වේ. ඒ අනුව ශිෂ්‍යත්ව විභාගය 11 වැනිදා පැවැත්වෙන අතර, උසස් පෙළ විභාගය 12 වැනිදා ආරම්භ වන බව අධ්‍යාපන ඇමැති මහාචාර්ය ජී. එල්. පීරිස් මහතා පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here