ඔක්තෝබරයේ ඩොලර් බිලියන 1.16 ක වාර්තාගත අපනයන ආදායමක්!

වෙළද භාණ්ඩ අපනයනයෙන් ඔක්තෝබර් මාසයේ ශ‍්‍රී ලංකාව උපයා ඇති ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 1.16 ක් බව වාර්තා වේ.

මෙය, ඕනෑම වසරක ඔක්තෝබර් මාසයේ උපයා ඇති ආදායම ඉක්මවා යන වාර්තා ගත ඉපයීමකි.

බටහිර වෙළද පොළ ශ‍්‍රී ලංකාවට විවෘත වීම මේ තත්ත්වයට හේතුවයි.

2021 වසර සදහා ඩොලර් බිලියන 15.72 ක අපනයන ආදායමක් ශ‍්‍රී ලංකාව අපේක්ෂා කර තිබුණු අතර, වසරේ මුල් මාස දහයේ දී අපේක්ෂිත එම මුළු ආදායමෙන් 80% ක්, එනම් ඩොලර් බිලියන 12.6 ක් උපයා ගැනීමට ශ‍්‍රී ලංකාව සමත් විය.

 554 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply