නවතම කොවිඩ් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ මෙන්න!

කොවිඩ් ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ යළිත් යාවත්කාලීන කර තිබේ.

එහි පැවති සීමාවල යම් ලිහිල් කිරීමක් ද දැකිය හැකි ය.

නවතම සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පහත දැක්වේ.

 580 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply