අවුරුදු 100කට ඇති වෙන්න පොහොර හදන්න එප්පාවල නිධියේ පොස්පේට් ප්‍රමාණවත්!

දේශීයව පොහොර නිපදවීම සඳහා වසර 100කට අවශ්‍ය පොස්පේට් එප්පාවල පොස්පේට් නිධියේ නිදන්ගතව පවතින බවට ගවේෂණයකින්  හෙළි වූ බව භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්යංශය කියයි.

වර්ග කිලෝමීටර් 04ක් පුරා විහිද පවතින එම පොස්පේට් නිධියේ පොස්පේට් ටොන් මිලියන 25ක් ඇති අතර මෙම නිධිය විධිමත් පරිදි භාවිතය තුළින් පොහොර ආනයනය සිදු නොකර මෙරට දීම නිපදවිය හැකි බව ද එම ගවේෂණය සිදුකළ පර්යේෂක කණ්ඩායම පෙන්වා දී තිබේ.

සාමාන්‍යයෙන් ආනයනික ටී.එස්.පී පොහොරවල කැඩ්මියම් නමැති බැර ලෝහය විශාල ප්‍රතිශතයකින් පවතින නමුත් මෙම පොස්පේට්වලින් කැඩ්මියම් මුසු නොවන ටීඑස්පී පොහොර නිපදවිය හැකි බව ද, රජය විසින් වාර්ෂිකව වැය කරන රුපියල් බිලියන 09ක පමණ මුදලක් අපේ රට තුළ ම ඉදිරි කර ගත හැකි බව ද එම ගවේෂණ වාර්තාව පෙන්වා දී ඇත.

1999 වසරේ දී එවකට පැවැති රජය පොස්පේට් නිධිය පෞද්ගලිකරණය කිරීමේ උත්සාහයක දී සීමාසහිත පාරිසරික පදනම ඊට එරෙහිව පවරන ලද නඩුවකට ලැබුණු නියෝගයක් අනුව මෙරට ඇති වැදගත්ම සම්පතක් වන පොස්පේට් නිධිය ගැන මෙම ගවේෂණය සිදුකෙරිණි.

කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය, භූ විද්‍යා හා පතල් කැණීම් කාර්ං්‍යශය හා පරිසර අමාත්‍යංශයේ භූ විද්‍යාඥ කණ්ඩායම් තුනක් මෙම ගවේෂණය සිදුකළ අතර ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 16ක් පරිසර අමාත්‍යංශය වැය කර තිබේ.

එම ගවේෂණයේ වාර්තාව මේ වනවිට අමාත්‍යවරයාට ලබා දී ඇති අතර එහි සඳහන්ව ඇත්තේ පොස්පේට් නිධියේ දකුණු කළාපයේ පොස්පේට් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති බවය.

 514 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply