හිටපු ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පැය හතක් පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබාදී තිබේ . යළිත් මෙම මස 12 වැනිදා සාක්ෂි දීමට නියමිතය.