දිවුලපිටිය සහ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශවලින් කොරෝනා රෝගීන් වාර්තා වීමත් සමග එය හදිසි තත්ත්වයක් ලෙස දැනුම් දෙන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසනවා. රටතුළ  ජාතික ආරක්ෂාව සුරැකීම සඳහා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ගතහැකි සියළු පියවරක්ම ගෙන ඇති බවයි අමාත්‍යංශය අවධාරණය කරන්නේ.

රෝගීන් හා අනෙකුත් පුද්ගලයන් අතර සබඳතා සොයා ගැනීම PCR පරීක්ෂණ පැවැත්වීම අවශ්‍ය පුද්ගලයන් නිරෝධානයට යොමු කිරීම හෝ හුදකලා කිරීම ආසාදිතයන් රෝහල් ගත කිරීම වැනි කටයුතු වල ඉතා අවධානයෙන් නිරතව සිටින බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශ්‍ය පවසනවා. මෙම කාර්ය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශයන්ට අනුකූලව කටයුතු කරන ලෙසයි අමාත්‍යංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටි.

එම මාර්ගෝපදේශයන් අමාත්‍යංශ වෙබ් අඩවියෙන් ද ලබාගත හැකියි. මේ අතර දැනට ඇදිරිනීතිය ක්‍රියාත්මක වන දිවුලපිටිය, වේයන්ගොඩ සහ මිනුවන්ගොඩ ප්‍රදේශවලට අමතරව සෙසු ප්‍රදේශවල ජනතාවද සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ පිලිපැඳීමේ අවශ්‍යතාව අමාත්‍යංශය අවධාරණය කරනවා. ජනතාව එක්රැස් වන කිසිදු කටයුත්තකට සහභාගී නොවී සිටීම මහජන වගකීමකි.

නිවෙස්වලින් පිටතට පැමිණෙන විට මුහුණු ආවරණයක් පැලදීම අනිවාර්යයි. නිතර අත් සේදීම කළ යුතුයි. මුහුණ ස්පර්ශ කිරීමෙන් වැලකිය යුතුයි.  ආසාදිත පුද්ගලයෙකුගෙන් තවත් පුද්ගලයෙකුට පැතිරීම වැලැක්වීම සඳහා සෑම විටම නිවැරදි ශ්වසන ආචාර විදි අනුගමනය කළ  යුතුයි. වැඩිහිටියන් ආරක්ෂා කළ යුතු අතර අත්‍යවශ්‍ය විටෙක හැර නිවසෙන් පිටතට පැමිණීමෙන් වැලකිය යුතුයි. එළිමහන් ක්‍රියාකාරකම් හැකිතාක් අවම වන පරිදි ක්‍රියා කරන ලෙසද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.