ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණයට ඉදිරිපත්කර තිබූ 20 වැනි සංශෝධනයට අදාල පෙත්සම් විභාග කිරීම අද(05දා) අවසන් විය.

ඒ අනුව පෙත්සම් සම්බන්ධ තීන්දුව ජනාධිපතිට සහ කථානායකට දැනුම්දෙන බව ශ්‍රෙෂ්ඨාධිකරණය පවසයි.

20 වැනි සංශෝධනයට එරෙහිව පෙත්සම් 39ක් ඉදිරිපත්ව තිබුණු අතරපෙත්සම් විභාගය ඉකුත් 29 වැනිදා පංච පුද්ගල විනිසුරු මණ්ඩලයක් හමුවේ ආරම්භ විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here