මැතිවරණය ඉලක්ක කොට ගෙන පාස්කු ප්‍රහාරයට අදාළව ආණ්ඩුව රංගනයක නිරත වූ බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා චෝදනා කරනවා.

ඔහු පවසන්නේ පාස්කු සිදුවීමට අදාලව රිෂාඩ් බදිඋදින් මහතාගේ සහෝදරයා සම්බන්ධ බවට එකට පවසමින් ආණ්ඩුව සිදුකල ක්‍රියාව නිසා හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදිඋදින් මහතාගේ සහ ඔහුගේ සොහොයුරාගේ චරිතය ඝාතනය වූ බවයි.

ආණ්ඩුව සිය පුද්ගලික දේශපාලන අරමුනු වෙනුවෙන් ඔවුන්ව භාවිතා කල බවටයි ප්‍රේමදාස මහතා වැඩිදුරටත් මෙහිදී චෝදනා කලේ