කොවිඩ් ​වයිරසය ආසාදනය වූ සේවිකාව සමග සේවය කළ කාර්ය මණ්ඩලයේ දෙසිය හැත්තෑ දෙනකු මිනුවන්ගොඩ පිහිටි ඇඟලුම් කම්හලේදීම නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් ලෙසින් ඊයේ (04 වැනිදා) රාත්‍රිය වන විට නිරෝධායනයට යොමු කර ඇත.

නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන 76ක් තුළ අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඉක්මවා විදෙස් රටවලින් පැමිණි පිරිස් නිරෝධායනය වන නිසා කොවිඩ් මධ්‍යස්ථානයක් ආරම්භ කරන තුරු මෙම පියවර ගෙන ඇත. දැනට නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවල 7039ක් නිරෝධායනයට ලක් කර ඇත.

තිස්ස රවීන්ද්‍ර​ පෙරේරා