පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප‍්‍රහාරය පිළිබඳව සිදුකරන පරීක්‍ෂණවලින් කිසිම පාර්ශ්වයකට අසාධාරණයක් වීමට ඉඩ නොතබන බව අග‍්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පවසයි.

එමෙන් පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප‍්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පරීක්‍ෂණ සිදුකෙරෙන ආකාරය ජනතාව දැඩි උනන්දුවෙන් බලා සිටින අතර, මෙම පරීක්‍ෂණ අඛණ්ඩව සිදුකෙරෙන බව ද අග‍්‍රාමාත්‍යවරයා සඳහන් කරයි.

පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප‍්‍රහාරයන් පිළිබඳ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම මගින් අනාවරණය වෙමින් තිබෙන බව ද එමගින් කිසිවකුට අසාධාරණයක් නොකරන බවත් සඳහන් කළ අග්‍රාමාත්‍යවරයාපාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප‍්‍රහාරයේ පරීක්‍ෂණ කටයුතු නතර කර නැතැයි ද වැරදිකරුවන්ට නිදැල්ලේ හැසිරීමට නොහැකි බව ද සඳහන් කළේය.

එමෙන්ම සැකකරුවන් නිදහස් කර ඒ තුළින් දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමේ අදහසක් නැතැයි ද අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි.