සියලුම පෞද්ගලික සහ ලංගම බස් රථ මගින් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ආසන ප්‍රමාණය අනුව පමණක් මගීන් ප්‍රවාහනය කරන්නැයි රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා නියෝගයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ පවතින කොරෝනා තත්වය සැලකිල්ලට ගනිමිනි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here