ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ සියලු පාසල් සහ සියලුම උපකාරක පන්ති හෙට සිට ලබන සිකුරාදා දක්වා වසා තැබීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා .

ඒ දිවුලපිටිය ප්‍රදේශයෙන් covid-19 වෛරසය ආසාදිත කාන්තාවක් වාර්තා වීම හේතුවෙනි .