උද්ධමනය පාලනය කරගනිමින් ආර්ථික වර්ධනයක් අත්පත් කරගන්නවා!

උද්ධමනය පාලනය කරගනිමින් ලබන වසරේදී ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් අත්පත් කරගැනීමට බලාපොරොත්තු වන බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අද (14) පැවැසීය.

මේ වසරේ හත්වැනි මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය දැනුම් දීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් මහ බැංකු අධිපතිවරයා ඒ බව කීවේය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු ශ්‍රවණාගාරයේ දී මෙම මාධ්‍ය හමුව පැවැත්විණි.

එහිදි තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා මෙසේ ද කීය.

“අපේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය බොහෝ කාලයක් ලිහිල් ව පැවැතියා. ඉකුත් අගෝස්තු මාසයේ දී අපි ප්‍රතිපත්ති පොලී ස්ථාවරය දැඩි කළා. පොලී අනුපාතික තවදුරටත් අඩු කිරීම වැඩි කිරීම අවශ්‍ය නොවන මුදල් මණ්ඩලය ලෙස අපේ මතය වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික ස්ථාවරය නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යෑමට අප තීරණය කර තිබෙනවා.

ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතිකවලට අමතරව වෙනත් මෙවලම් භාවිත කරන්න මහ බැංකුව බලාපොරොත්තු වෙනවා. උද්ධමනය බොහෝ දුරකට පාලනය කරගන්න හැකි වේවි යැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.

රටේ වර්ධන වේගය 2022 වසරේ දී ඉහළ මට්ටමකට ගෙන යෑමට හැකි වේවි යැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැවත වරක් වර්ධනයට යෑමේ ලෝක ප්‍රවණතාවක් ද පෙන්නුම් කරනවා. ඒත් සමඟම මිල පාලනය කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් ද අපට පෙනී ගොස් තිබෙනවා.

ඛනිජ තෙල්, ගෑස්, කෑම වර්ග, ආහාර බෝග, යනාදියේ මිල වැඩි වීමක් ද අපි දැක්කා. ඒ නිසා ඒවායේ ප්‍රතිවිපාකවලට අපේ රටටත් මුහුණ දීමට සිදුවන ආකාරය අපි දැක්කා.

උද්ධමනය මැදි තනි ඉලක්කයක පවත්වාගෙන යෑම අපේ ඉලක්කය වී තිබෙනවා. පසුගිය කාලයේ දී මිල ගණන් ඉක්මනින් වැඩි වීම නිසා එම ඉලක්කයට ගමන් කිරීම තරමක් දුෂ්කර වී තිබෙනවා. ඒ වුණත් ඉදිරි කාලයේ දී අපි එම ඉලක්කයට ගමන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

පොලී අනුපාතය මේ විදියට තබාගෙන යද්දීත් ණය ලබාදීමේ ප්‍රවණතාව දිගින් දිගටම තිබෙන ආකාරය අපිට දැකගන්න පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි වෙනසක් නොකළ යුතුයි යන්න අපේ මතය වී තිබෙනවා.

ඉදිරි කාලයේ දී අපි සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වෙනවා. පොලී අනුපාතය මේ විදියටම තියාගෙන යද්දීත් ණය පිළිබඳ වර්ධනයක් වෙනවා නම් අපි ඒ පිළිබඳව අභ්‍යන්තරව ඉලක්ක සකසා ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා.

විනිමය අනුපාතය සම්බන්ධයෙන් ද අපි මේ වනවිට අපේ මතය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ අනුව විනිමය අනුපාතය නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යෑමට අපි තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව රටේ පවතින තත්ත්වය ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යෑමට අපි තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ උත්සහාය දිගටම කරගෙන යනවා”.

මුදල් මණ්ඩලයේ තීරණයට අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 5කත්, නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 6කත් බැංකු අනුපාතිකය සියයට 9කත් ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකය සියයට 4ක අගයකත් පවත්වාගෙන යෑමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගෙන ඇත. 

උද්ධමනය පාලනය කරගනිමින් ලබන වසරේදී ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් අත්පත් කරගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා අද (14) පැවැසීය.

මේ වසරේ හත්වැනි මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය දැනුම් දීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින් මහ බැංකු අධිපතිවරයා ඒ බව කීවේය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු ශ්‍රවණාගාරයේ දී මෙම මාධ්‍ය හමුව පැවැත්විණි.

එහිදි තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතා මෙසේ ද කීය.

“අපේ මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය බොහෝ කාලයක් ලිහිල් ව පැවැතියා. ඉකුත් අගෝස්තු මාසයේ දී අපි ප්‍රතිපත්ති පොලී ස්ථාවරය දැඩි කළා. පොලී අනුපාතික තවදුරටත් අඩු කිරීම වැඩි කිරීම අවශ්‍ය නොවන මුදල් මණ්ඩලය ලෙස අපේ මතය වී තිබෙනවා. ඒ නිසා ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතික ස්ථාවරය නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යෑමට අප තීරණය කර තිබෙනවා.

ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාතිකවලට අමතරව වෙනත් මෙවලම් භාවිත කරන්න මහ බැංකුව බලාපොරොත්තු වෙනවා. උද්ධමනය බොහෝ දුරකට පාලනය කරගන්න හැකි වේවි යැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.

රටේ වර්ධන වේගය 2022 වසරේ දී ඉහළ මට්ටමකට ගෙන යෑමට හැකි වේවි යැයි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. නැවත වරක් වර්ධනයට යෑමේ ලෝක ප්‍රවණතාවක් ද පෙන්නුම් කරනවා. ඒත් සමඟම මිල පාලනය කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයක් ද අපට පෙනී ගොස් තිබෙනවා.

ඛනිජ තෙල්, ගෑස්, කෑම වර්ග, ආහාර බෝග, යනාදියේ මිල වැඩි වීමක් ද අපි දැක්කා. ඒ නිසා ඒවායේ ප්‍රතිවිපාකවලට අපේ රටටත් මුහුණ දීමට සිදුවන ආකාරය අපි දැක්කා.

උද්ධමනය මැදි තනි ඉලක්කයක පවත්වාගෙන යෑම අපේ ඉලක්කය වී තිබෙනවා. පසුගිය කාලයේ දී මිල ගණන් ඉක්මනින් වැඩි වීම නිසා එම ඉලක්කයට ගමන් කිරීම තරමක් දුෂ්කර වී තිබෙනවා. ඒ වුණත් ඉදිරි කාලයේ දී අපි එම ඉලක්කයට ගමන් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා.

පොලී අනුපාතය මේ විදියට තබාගෙන යද්දීත් ණය ලබාදීමේ ප්‍රවණතාව දිගින් දිගටම තිබෙන ආකාරය අපිට දැකගන්න පුළුවන් වෙලා තිබෙනවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වැඩි වෙනසක් නොකළ යුතුයි යන්න අපේ මතය වී තිබෙනවා.

ඉදිරි කාලයේ දී අපි සම්බන්ධයෙන් සැලකිලිමත් වෙනවා. පොලී අනුපාතය මේ විදියටම තියාගෙන යද්දීත් ණය පිළිබඳ වර්ධනයක් වෙනවා නම් අපි ඒ පිළිබඳව අභ්‍යන්තරව ඉලක්ක සකසා ඒ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනවා.

විනිමය අනුපාතය සම්බන්ධයෙන් ද අපි මේ වනවිට අපේ මතය ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා. ඒ අනුව විනිමය අනුපාතය නොවෙනස්ව පවත්වාගෙන යෑමට අපි තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ අනුව රටේ පවතින තත්ත්වය ඒ ආකාරයෙන්ම පවත්වාගෙන යෑමට අපි තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ උත්සහාය දිගටම කරගෙන යනවා”.

මුදල් මණ්ඩලයේ තීරණයට අනුව නිත්‍ය තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 5කත්, නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතිකය සියයට 6කත් බැංකු අනුපාතිකය සියයට 9කත් ව්‍යවස්ථාපිත සංචිත අනුපාතිකය සියයට 4ක අගයකත් පවත්වාගෙන යෑමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව පියවර ගෙන ඇත. 

 660 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply