සෞඛ්‍ය ඇමති සමග පැවති සාකච්ඡාවෙන් පසු GMOAවර්ජනය අත්හිටුවයි!

හෙට දින ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතව තිබූ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ විධායක සභාව තීරණය කරන තිබේ.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමය පවසන්නේ, සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා සහ ඔවුන් අතර ඔක්.12 පැවති සාකච්ඡාවකින් පසුව ඔවුන් මෙම තීරණයට එළඹුණු බවය. 

එම සාකච්ඡාවේදී සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට බලපා ඇති ගැටලු සම්බන්ධව එකඟතා කිහිපයක් පළ කළ බවත් එම එකඟතා ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රගතිය අනුව එළඹෙන සඳුදා දින රැස්වෙන විධායක සභාව ඉදිරි වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව තීන්දු ගැනීමට නියමිත බවත් ඔවුහු පවසති.

ඒ අනුව අදාළ සාකච්ඡාවේදී දැනට වෛද්‍ය ස්ථාන මාරු හා පශ්චාත් සීමාවාසික පත් වීම් සම්බන්ධ ගැටලු ප්‍රමාදයකින් තොරව විසඳිමට එහිදී එකඟ වී ඇත.

එහිදී වාර්ෂික ස්ථාන මාරු ‘බලාත්මක දිනය’ පිළිබඳ ගැටලුව විසඳීමට දින දෙකක කාලයක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයෙන් ඉල්ලා ඇති අතර එතෙක් දැනට ක්‍රියාත්මක වන 2022 වාර්ෂික ස්ථාන මාරු පුරප්පාඩු ලැයිස්තුව අත්හිටුවීමට එකඟ වී තිබේ. 

තව ද සීමාවාසික වෛද්‍ය පත්වීම් ප්‍රමාදයකින් තොරව 2021 ඔක්තෝබර් මස 20 වන දා වන විට ලබා දීමට ද එකඟ වී ඇත.

හිටපු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරිය විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුකූලව දැනට පුරප්පාඩු වී ඇති වෛද්‍ය පරිපාලන ශ්‍රේණියේ පත්වීම් ප්‍රමාදයකින් තොරව ලබා දීමට කටයුතු කිරීමටත්, එම කැබිනට් පත්‍රිකාවට අනුව ස්වාධීන කමිටුවක් මගින් වෛද්‍ය පරිපාලන ශ්‍රේණියේ ගැටලු විසඳීමටත් එකඟත්වය පළ වී තිබේ.

මීට අමතරව වෛද්‍ය ආඥා පනතට අනුකූලව සකසා ඇති වෛද්‍ය සභාවේ නිල වරණ ක්‍රියාපටිපාටික ගැසට් පත්‍රය ප්‍රමාදයකින් තොරව නිකුත් කර පාර්ලිමේන්තු අනුමැතිය ලබා ගැනීමට ද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා එහිදී එකඟ වී තිබේ. 

 363 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply