ජනපතිගේ කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් නෙළුම් කුළුණට වෙන්න යන දේ!

කොළඹ නෙළුම් කුළුණ සංකීර්ණය සඳහා වාණිජකරණ ක්‍රියාවලියක් ස්ථාපිත කිරීම පිණිස එහි පාලනය රජය විසින් පිහිටුවනු ලබන සමාගමකට පැවරීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරමින් ජනාධිපති හා තාක්ෂණ ඇමති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ යෝජනා කොට තිබේ.

සමාගම් පනත මගින් පාලනය වන වැටුප් හා ආයතනික ව්‍යුහයන්ගෙන් සමන්විත නව සමාගමක් පිහිටුවීමට භාණ්ඩාගාරයට බලය පැවරීමටත්, නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි නෙළුම් කුළුණ කළමනාකරණ සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා විසින් නම් කරන ලද සභාපති හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරි, ශ්‍රී ලංකා විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව විසින් නම් කරන සුදුසු තැනැත්තන් පස් දෙනෙකු සහ අවශේෂ අධ්‍යක්ෂවරුන් දෙදෙනා මුදල් අමාත්‍යංශයෙන් පත්කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයාට බලය පැවරීමටත්, තාක්ෂණ අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපතිවරයා සිය කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඉල්ලා තිබේ.

මේ අතර, කළමනාකරණ ගිවිසුම සම්මත කරගැනීම නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් පරිදි කොළඹ නෙළුම් කුළුණ කළමනාකරණ සමාගම සමග කළමනාකරණ ගිවිසුමක් අස්සන් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවට බලය පැවැරීම සහ නව සමාගමට ප්‍රාග්ධනය ලබාදීම සඳහා භාණ්ඩාගාරයට නියම කිරීමට ද කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ඉල්ලා තිබේ. 

මෙයට අමතරව නව සමාගමේ වාණිජ මෙහෙයුම්වලින් ලැබෙන ලාභ සහ ලාභාංශ සුදුසු පරිදි භාණ්ඩාගාරයට ප්‍රේෂණය කළයුතු බවට නියම කිරීමට ද කැබිනට් පත්‍රිකාවෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අවසරය ඉල්ලා ඇත. 

නව සමාගමේ පනත මඟින් පාලනය වන වැටුප් සහන ආයතනික ව්‍යුහයන් සකස් කර ගැනීම ශ්‍රී ලංකා විදුලි සන්දේශ නියාමන කොමිෂන් සභාව නිර්දේශ කර ඇත.

 343 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply