20ට වැඩි සැමට “බුස්ටරය” ෆයිසර්!

වයස 20 ට වැඩි සියලු දෙනාට තෙවැනි මාත්‍රාවක් (බූස්ටර් ) ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇතැයි ඖෂධ නිෂ්පාදන සැපයුම් හා නියාමන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මහාචාර්ය චන්න ජයසුමන මහතා පැවැසීය.

වයස 20 ට වැඩි සියලු දෙනාට මේ අනුව ලබාදීමට නියමිතව ඇත්තේ ෆයිසර් එන්නතය.

තෙවැනි මාත්‍රාව ලබාදීම සඳහා ෆයිසර් එන්නත මාත්‍රා එක්කෝටි හතළිස් ලක්ෂයකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඇණවුම් කර ඇතැයිද චන්න ජයසුමන මහතා පැවසුවේය.

 514 total views,  10 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply