පළාත් අතර සංචරණ සීමා 21 තෙක් දීර්ඝ කරයි!

පළාත් අතර සංචරණ සීමා ලබන 21 වැනිදා දක්වා ක්‍රියාත්මක කිරීමට කොවිඩ් මර්දන කමිටුව අද තීරණය කළේය.

රජය පළාත් අතර සංචරණ සීමා පනවනු ලැබුවේ කොවිඩ් පැතිරීම පාලනය කිරීම සඳහාය.

 260 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply