කිරිපිටි,ගෑස්,තිරිඟුපිටි සහ සිමෙන්ති පාලන මිල ඉවතට!

කිරිපිටි,ගෑස්,තිරිඟුපිටි සහ සිමෙන්ති පැවැති පාලන මිල ඉවත් කිරීමට අද පැවැති විශේෂ කැබිනට් මණ්ඩලයේ තිරණය කල බවට වාර්තා වනවා. ඒ අනුව මිල තීරණය කිරීම පාරිභෝගික අධිකාරියට පවරා ඇති අතර මුදල් අමාත්‍යංශය සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව මිල නියම කෙරෙනු ඇත.

 740 total views,  5 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply