“අපිව පත් කරන්නෙත් අයින් කරන්නෙත් ජනතාව” ජන්දෙ තියන්න නාමල් සූදානම්! (VIDEO)

ජන්ද පැවැත්වීමට වත්මන් ආණ්ඩුව කිසිදු බියක් නැති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා කීය.

ඒ මහතා පෙන්වා දුන්නේ අපව පත් කරන්නේත් ඉවත් කරන්නේත් ජනතාව බැවින් ඒ අයිතිය ඔවුන්ට ලබා දෙන බවයි.

 448 total views,  15 views today

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Leave a Reply